Elektriskt vatten

Elektriskt vatten

Rent Vatten - Elixir of Life

Vatten är livsnödvändigt! Inte bara för hela vår planet med dess växtlighet utan även för oss människor. Vatten är, förutom syre, det absolut viktigaste för överlevnad. Vatten är den största enskilda komponent i våra kroppar. Hjärnan består till 76% av vatten, lungorna 90%, blodet 84% och blodplasman 98%.

Vår planet består av 70% vatten, nödvändigt för att det levande kretsloppet överhuvudtaget skall fungera och leva vidare. Detsamma gäller oss människor. Om våra celler inte är fyllda till minimum 70% vatten kommer det snart att uttrycka sig i olika former av försämrad energi och prestation, men även sjukdomar som följd. Kroppen klarar av att tappa maximalt 10% vatten och fortfarande överleva.

Vatten är ytterst nödvändigt i processer som; matsmältning, upptaget av näring, cirkulation och avlägsnandet av gifter. Vatten transporterar näringsämnen ut till alla vitala kroppsdelar, reglerar kroppstemperaturen, samt bygger upp och reparerar kroppen.
Generellt säger man att vi bör inta mellan 1,5-2 liter vatten per dag. Vissa menar på att denna teori grundar sig i behovet av den extra vätska vi behöver för att kompensera förlusten av den naturliga elektriska och levande juice som genomsyrar den levande födan. Detta kompenserar vi alltså med att dricka det mindre idealiska kranvattnet. Vad som händer är alltså att vi ersätter det naturliga och elektrificerande juicen från levande föda som fungerar som energibomber för våra celler, med kranvatten som idag är förorenat att det istället för att exploatera cellerna med näring och starkt vibrerande energifrekvenser, betungar och berövar våra celler med vital energi. Denna vitala näring och energi är ytterst viktig om vi ska kunna prestera maximalt. Inte minst för hjärnans del!

Vatten är så viktigt att man nästan skulle kunna säga att de flesta sjukdomar och åkommor i kroppen beror till stor del på vätskebrist i cellerna. Det är väldigt lätt att bli uttorkad och de första kroppsdelarna som blir lidande är lederna. När du känner av törst har det redan gått för långt och cellerna är i desperat behov av vätska. Andra vanligare symptom är: huvudvärk, yrsel,  försämrad koordinations- och reaktionsförmåga, trötthet, stress, torr hud, smärta i ländryggen, övervikt och hetsätning. Även astma, allergier och diabetes har i studier visat sig vara orsaken till långvarig och kronisk vätskebrist i cellerna.

Vad är det då som gör att cellerna torkar ut?

Genom dagliga aktiviteter har man uppskattat människans förlust av vätska till omkring 2.5 liter, vilket vanligtvis ersätts av den vätska och kost vi intar. Faktorer såsom träning, svettning, diarré och värme ökar behovet av vätska ytterligare. Intar du också stora mängder vätskedrivande drycker såsom kaffe, svart te, alkohol, socker- eller sötningsmedelsberikade drycker, ökar behovet av vätska ytterligare.

Tillsätt bra salt

Är du i behov av att dricka väldigt stora mängder vatten pga din livsstil är det en god idé att tillsätta en liten mängd bra salt för att kompensera förlusten av salter som vanligtvis sker vid stora mängder vattentillförsel. Viktigt att notera här är att INTE använda vilket salt som helst. Enbart Celtic sea Salt samt Himalayan Crystal Salt är att rekommendera, då vanligt bordssalt och de flesta havssalt ute i butikerna är direkt skadliga för hälsan. Bästa dricksvatten som finns att köpa på flaska är Stenkullas artesiska vatten som har ett ph värde på 8.2 samt deras syresatta källvatten. Bra alternativ är här även att tillsätta syre-mineraldroppar i dricksvattnet för maximal boost.

Vanligt kranvatten är inte att rekommendera då det genomgår en massa kemiska processer för att ta bort bakterier, bekämpningsmedel, läkemedel och andra gifter samt tillsätter klorin för att desinfektera vad som finns kvar. Det som kommer ut ur kran är resultatet av allt som vi spolar ner i toaletterna och vad som kommer ut från fabrikerna samt en massa andra kemikalier. Det är omöjligt att få bort alla gifter och kemikalier med de regler vi har för rening av vatten idag. Dessutom är det helt livlöst utan minsta tillstymmelse till vital energi eller näring som den naturliga rawfood kosten har. Ett billigt och enkelt sätt att rena vattnet är att investera i ett hemmafilter.

Med ett minimum av 70% vattenrik levande föda kommer du att få i dig den mängd naturlig vätska som behövs för att kroppen ska kunna klara av att, och återupphålla en positiv balans där den renar sig själv istället för att klogga igen systemet. Som den västerländska kosten ser ut idag består den endast av 15% vattenrik föda, vilket är bra, för då kommer du att märka en oerhörd förändring av att inkludera mer Rawfood i din kost idag!