Dag: mars 14, 2016

MYMUESLI öppnar i Stockholm

Den 10 mars i år öppnades portarna upp den nya butiken med den nya konceptet på Mäster Samuelsgatan i huvudstaden. Idén till mymuesli startades hos tre universitetsstudenter i Bayern år 2007 och har nu blivit en kraft att räkna med inom livsmedelsindustrin i Tyskland. Med en unik packetering och vågade namn på förpackningarna så ska det bli…